%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a70

  • آدرس: البرز، کرج، طالقانی جنوبی، خیابان وحدت، پلاک ۵، واحد ۱
  • تلفن: ۶-۳۲۷۵۲۹۷۴-۰۲۶
  • تلفن واحد سفارشات (اداری مالی): ۳۲۷۳۶۳۳۳-۰۲۶
  • فکس: ۳۲۷۵۲۹۷۵-۰۲۶
  • موبایل: ۰۹۳۶۳۳۸۷۰۰۲

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

  • شماره کارت: بانک ملی: ۱۲۰۳-۶۴۵۱-۹۹۱۸-۶۰۳۷  بنام مهدی احمدی
  • شماره کارت: بانک اقتصاد نوین: ۴۳۵۶-۶۷۹۲-۱۲۱۱-۶۲۷۴  بنام مهدی احمدی
  • شماره کارت: بانک ملت: ۶۰۲۷-۶۰۰۳-۳۳۷۸-۶۱۰۴  بنام مهدی احمدی